Triển khai chiến dịch truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2022
Cập nhật lúc18:04, Thứ Ba, 15/02/2022 (GMT+7)

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, Sở Y tế vừa có Công văn chỉ đạo triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) năm 2022. Đây là một trong những giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới.

Chiến dịch truyền thông lồng ghép năm 2022 được triển khai tại 10 huyện, thành phố, trọng tâm là địa bàn có mức sinh cao, chưa ổn định, tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên cao và vùng khó khăn. Chiến dịch được tổ chức thành 2 đợt trong năm 2022: Đợt 1 từ 20-2 đến 30-6; đợt 2 từ 1-9 đến 30-11. Các hoạt động của chiến dịch gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân số và phát triển trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác dân số trong tình hình mới. Tranh thủ tạo sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và những người có uy tín trong cộng đồng đối với công tác dân số - KHHGĐ. Vận động thanh niên thực hiện tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân; phụ nữ mang thai tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh. Về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, ngành Y tế huy động các đội dịch vụ lưu động tuyến tỉnh, tuyến huyện hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tại các địa bàn khó khăn; đảm bảo thuốc thiết yếu, trang thiết bị, dụng cụ y tế, phương tiện tránh thai miễn phí phục vụ chiến dịch đầy đủ và kịp thời.

Phấn đấu kết thúc Chiến dịch hoàn thành cơ bản chỉ tiêu kế hoạch về các biện pháp tránh thai lâm sàng và phi lâm sàng; 90% trở lên các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn triển khai chiến dịch được cung cấp thông tin, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ; khám, phát hiện và hỗ trợ điều trị phụ khoa thông thường cho 90% đối tượng đăng ký sử dụng biện pháp tránh thai tại địa bàn triển khai chiến dịch./.

Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,