Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Tỉnh ủy
Cập nhật lúc20:35, Thứ Sáu, 18/02/2022 (GMT+7)

Chiều 18-2, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã về làm việc với Tỉnh ủy. Đoàn công tác của Trung ương gồm các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6, Trưởng Đoàn công tác; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo các Vụ nghiệp vụ của Ban Tổ chức Trung ương, UBKT Trung ương, Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đón tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo các Huyện ủy: Vụ Bản, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh đã trình bày báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 10-9-2007 đồng thời xây dựng ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 5-12-2007 của BCH Đảng bộ tỉnh, trong đó bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể về đổi mới phương thức lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan tư pháp; công tác cán bộ của tỉnh và đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng. Kết quả, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; từng bước thực hiện tốt cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ"; bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ có nhiều đổi mới, trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ; giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm ở các cấp, các ngành được thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm yêu cầu. Các khâu tuyển chọn, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ được triển khai đồng bộ. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật. Hoạt động của HĐND các cấp nền nếp, đúng luật; có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức hoạt động. UBND các cấp từng bước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, điều hành bám sát cơ sở; cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy, HĐND trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác vận động quần chúng được triển khai đạt nhiều kết quả, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được củng cố; mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng gắn bó hơn… Thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi làm việc, các đồng Ủy viên Ban TVTU, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho hoạt động khảo sát của Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc khẳng định, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng luôn giữ vai trò rất quan trọng. Qua 3 nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), tỉnh Nam Định đã làm rất tốt; từ đó góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục nắm chắc, đầy đủ phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đến các cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định lãnh đạo phải có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của cá nhân; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, năng động, sáng tạo, đoàn kết vì sự phát triển chung của tỉnh. Nhân dịp đầu Xuân năm mới Nhâm Dần 2022, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trân trọng gửi lời cảm ơn tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đoàn công tác đã lựa chọn tỉnh Nam Định để khảo sát nhằm cung cấp nhiều dữ liệu mới để Trung ương ban hành các Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, từ đó xây dựng đất nước, tỉnh ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Tiến Cháu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Đề án Trung ương 6, Trưởng Đoàn công tác phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Đề án Trung ương 6, Trưởng Đoàn công tác phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Tiến Châu, Trưởng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 khẳng định, Tỉnh ủy Nam Định đã triển khai, thực hiện rất tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Điều đó thể hiện rõ qua kinh tế - xã hội của tỉnh  không ngừng phát triển; trong phong trào xây dựng nông thôn mới là tỉnh đi đầu của cả nước; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng có sự bứt phá nhanh chóng; sự nghiệp giáo dục liên tục duy trì thành tích cao; đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị được tuyển chọn có chất lượng thông qua việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh. Thông qua chuyển khảo sát, Đoàn công tác không chỉ tiếp thu được những mặt tích cực tại địa phương mà còn ghi nhận về những khó khăn, vướng mắc phản ánh tới Trung ương cần sớm được tháo gỡ, qua đó tiếp tục đề ra giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển, hội nhập hiện nay.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Đoàn công tác bức tranh Tháp Phổ Minh, biểu tượng của tỉnh Nam Định.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Đoàn công tác bức tranh Tháp Phổ Minh, biểu tượng của tỉnh Nam Định.

Tin, ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,