Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt hơn 4 tỷ 722 triệu USD
Cập nhật lúc19:51, Thứ Hai, 10/01/2022 (GMT+7)

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan Nam Định, năm 2021, toàn tỉnh có 323 doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu, tăng 19% so với năm 2020; có 138.163 tờ khai, tăng 28% so với năm 2020, trong đó, 72.064 tờ khai xuất khẩu, 66.099 tờ khai nhập khẩu.

Tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh đạt hơn 4 tỷ 722 triệu USD, tăng 37% so với năm 2020; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 2 tỷ 907 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu là hơn 1 tỷ 815 triệu USD.

Năm 2021, tổng số thu nộp ngân sách từ xuất nhập khẩu đạt hơn 521 tỷ 759 triệu đồng, tăng 65% so với năm 2020, vượt 49% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao (350 tỷ đồng)./.

Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,