Thành ủy Nam Định tổng kết công tác các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy năm 2021
Cập nhật lúc19:33, Thứ Hai, 27/12/2021 (GMT+7)

Chiều 27-12, Thành ủy Nam Định tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy và các Ban Chỉ đạo của Thành ủy năm 2021; triển khai Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 22-12-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”.

Năm 2021, các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giúp BCH Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, đã kịp thời chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố… Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố tổ chức các hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Xây dựng, triển khai kế hoạch kỷ niệm 10 năm thành phố Nam Định được công nhận là đô thị loại I; 100 năm thành lập thành phố Nam Định… Ban Tổ chức Thành ủy triển khai thực hiện kế hoạch rà soát tiêu chuẩn chính trị cho các trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các chức danh lãnh đạo, quản lý theo đúng hướng dẫn, quy định của Trung ương, của tỉnh. Tổ chức hội nghị “Tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (giai đoạn 2016-2020) và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên”. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 với 3 chuyên đề kiểm tra, 3 chuyên đề giám sát. Đã tiến hành kiểm tra 176 tổ chức đảng, 41 đảng viên; giám sát 135 tổ chức đảng, 60 đảng viên. Ban Dân vận Thành ủy xây dựng quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố Nam Định; nắm tình hình dư luận xã hội liên quan đến việc tổ chức sắp xếp, sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác vận động nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Văn phòng Thành ủy đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đã chủ trì phối hợp với các cơ quan khối nội chính thực hiện việc báo cáo tình hình công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí của thành phố về Ban TVTU thông qua Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tổ chức việc tiếp nhận, theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, của đảng viên gửi đến Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện tốt nguyên tắc quản lý tài chính Đảng theo quy định, công tác văn thư, lưu trữ… Các Ban Chỉ đạo của Thành ủy gồm Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.

Tại hội nghị đã triển khai Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 22-12-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”./.

Lam Hồng

,
,
.
,
,
,
,