Thành phố Nam Định tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021
Cập nhật lúc19:55, Thứ Năm, 09/12/2021 (GMT+7)

Chiều 9-12, UBND thành phố Nam Định tổ chức tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) và phong trào thi đua quyết thắng năm 2021; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ QP, QSĐP. Trong đó hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân đảm bảo công bằng, đúng luật; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ “NĐ-21”; tổ chức diễn tập thành công phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thành lập khu cách ly tập trung thành phố phòng, chống dịch COVID-19; diễn tập phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty Nam Tiệp, Cụm công nghiệp An Xá đảm bảo yêu cầu đề ra. Công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị; tổ chức và tham gia hội thi, hội thao; giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng. Chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố được nâng cao; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) thành phố đã rà soát cán bộ đối tượng 2, 3, 4; cử 3 đồng chí thuộc đối tượng 2, 3 tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN do tỉnh tổ chức; mở 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 315 cán bộ, đảng viên, giáo viên đối tượng 4 thuộc các trường đại học, cao đẳng, THPT trên địa bàn. Tổ chức hội thi pháp luật về dân quân tự vệ (DQTV) năm 2021; tham gia Hội thi pháp luật DQTV do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 đã có 16 tập thể và 28 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Năm 2022, thành phố Nam Định tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật DQTV, Luật Lực lượng dự bị động viên, Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; cử cán bộ đối tượng tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN do cấp trên tổ chức. Hội đồng giáo dục QPAN thành phố tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng 4 khối phường, xã, cơ quan, tổ chức theo thẩm quyền. Xây dựng cơ quan, đơn vị quân sự nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đoàn kết nội bộ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Hoàn thành 100% chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, kiểm tra bắn đạn thật cho các đối tượng; tập trung xây dựng nâng cao chất lượng lực lượng DQTV, dự bị động viên thực hiện các nhiệm vụ QP, QSĐP. Chỉ đạo các phường, xã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp xã, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao, nhận quân năm 2022 bảo đảm công khai, đúng luật./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,