Ðổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
Cập nhật lúc22:03, Thứ Hai, 13/12/2021 (GMT+7)

Sáng 13-12, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của các địa phương”. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có 80 Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố với trên 300 điểm cầu kết nối trực tuyến trong nước và ngoài nước.

Từ năm 2018 đến nay, tình hình thế giới và khu vực đã biến chuyển rất phức tạp, sâu sắc; trong đó đại dịch COVID-19 kéo dài ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của các quốc gia và giao lưu quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương trên cả nước đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Trong đó, công tác đối ngoại đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện. Nổi bật là, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời, huy động các nguồn lực quan trọng của bên ngoài cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội trong nước. Đặc biệt, Việt Nam đã tranh thủ sự ủng hộ kịp thời, hiệu quả của quốc tế về vắc-xin, thiết bị y tế và thuốc điều trị COVID-19, trực tiếp phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện cho cả nước và các địa phương chuyển sang thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020-2021, đóng góp tích cực và có trách nhiệm tại nhiều diễn đàn, vấn đề quốc tế quan trọng; chủ động thúc đẩy đàm phán, ký kết và triển khai các hiệp định thương mại tự do (FTA). Ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân tiếp tục được triển khai mạnh mẽ đồng bộ, có những bước phát triển mới. Trong thành tựu chung đó có đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại địa phương, khi thực hiện tốt công tác biên giới lãnh thổ; tích cực bảo hộ công dân, đặc biệt là tiếp nhận an toàn công dân từ nước ngoài về nước do tác động của dịch COVID-19.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, những kết quả quan trọng đạt được trong công tác đối ngoại là nhờ tính đúng đắn trong đường lối đối ngoại, chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Đảng và Nhà nước; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương; sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan Ngoại vụ địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương. Hiện nay, thế giới đang trải qua những biến động lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, nhiều cơ hội mới đan xen với thách thức, khó khăn, nhất là dịch COVID-19, đặt ra nhiều vấn đề, yêu cầu về đối nội và đối ngoại, trong đó có công tác đối ngoại địa phương. Công tác đối ngoại cần tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hoá, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, đồng thời, đề ra chủ trương “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân”./.

Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,