Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế - kỹ thuật phát động phong trào thi đua năm 2022
Cập nhật lúc16:23, Thứ Sáu, 10/12/2021 (GMT+7)

Ngày 10-12, Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế - kỹ thuật tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022. Ðồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Hưởng ứng phong trào thi đua năm 2021 do UBND tỉnh phát động, các thành viên của Khối đã triển khai hưởng ứng tích cực, chủ động, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả tốt. Các đơn vị trong Khối đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch được giao; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Xây dựng các tổ chức Ðảng, chính quyền và đoàn thể vững mạnh. Các đơn vị thành viên trong Khối tích cực thực hiện các chương trình, kế hoạch chung của Khối thi đua đề ra từ đầu năm. Các phong trào thi đua của từng đơn vị diễn ra sôi nổi, thiết thực và hiệu quả gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, các đơn vị thành viên Khối thi đua các sở, ngành về kinh tế - kỹ thuật thi đua thống nhất phương hướng, mục tiêu trọng tâm năm 2022 là: Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022; Đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng nông thôn mới”, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới gắn với mô hình nông thôn mới kiểu mẫu “sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” giai đoạn 2019-2025. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa phòng chống đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Khối thi đua các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về kinh tế - kỹ thuật đã đạt được trong năm 2021 và nhấn mạnh: Các đơn vị trong Khối cần tập trung đăng ký chỉ tiêu thi đua để nỗ lực phấn đấu hoàn thành ngay từ đầu năm. Tập trung tuyên truyền sâu rộng những nội dung của phong trào thi đua, khen thưởng của Khối tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. Chú trọng quan tâm tổ chức các phong trào thi đua một cách thực chất, hấp dẫn, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022./.

Tin, ảnh: Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,