Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Cập nhật lúc14:47, Thứ Năm, 09/12/2021 (GMT+7)

Sáng 9-12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc quán triệt  triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Trung ương Trần Cẩm Tú.

Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày những nội dung cơ bản của Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Quy định số 37-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm.

Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ thêm những nội dung liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực Kết luận số 21 và Quy định số 37  gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cần phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận và quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận và quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách; mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ngay sau hội nghị này, các cấp uỷ và tổ chức đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, một cách nghiêm túc, thiết thực; tránh hời hợt, hình thức. Phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả việc thực hiện 10 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, các quy định khác của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống", "chống và xây"…  góp phần tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

Tin: Thu Thủy
Ảnh: Xuân Thu

 


 

,
,
.
,
,
,
,