Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phân loại rác thải tại nguồn giai đoạn 2021-2025
Cập nhật lúc18:59, Thứ Ba, 14/12/2021 (GMT+7)

Theo đề án Quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đặt ra mục tiêu toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 50% đơn vị cấp xã thực hiện phân loại, tái sử dụng rác thải tại nguồn. Đến nay toàn tỉnh đã có 161/226 đơn vị cấp xã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, vượt chỉ tiêu kế hoạch cả giai đoạn. Tại các xã, thị trấn đã phân loại, tái sử dụng, giảm được 30-40% lượng rác thải phải xử lý ngay tại nguồn.

Để sớm đạt mục tiêu 100% đơn vị cấp xã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, thời gian tới các huyện, thành phố sẽ tích cực huy động kinh phí hỗ trợ người dân trang bị thùng ủ rác hữu cơ và chế phẩm vi sinh để vận động, nhân nhanh số hộ dân tham gia thực hiện chương trình. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể và người dân nắm bắt và thực hiện các quy định mới về phân loại, tái sử dụng rác thải tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022). Theo quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường, phí rác thải tới đây sẽ tính theo khối lượng rác chứ không theo nhân khẩu. Như vậy nếu phân loại rác tại nguồn tốt, giảm tối đa lượng rác phải thu gom xử lý tập trung thì sẽ giảm phí hộ dân phải nộp, tiết kiệm chi phí sinh hoạt./.

Thanh Thuý

,
,
.
,
,
,
,