Cục Thuế tỉnh phổ biến chính sách thuế mới ban hành cho các doanh nghiệp
Cập nhật lúc20:43, Thứ Hai, 06/12/2021 (GMT+7)

Ngày 6-12, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến các chính sách pháp luật thuế mới ban hành và đối thoại với đại diện hơn 300 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giải đáp các vướng mắc trong áp dụng chính sách, thực hiện thủ tục hành chính thuế.

Tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh phổ biến nội dung cơ bản của Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 19-10-2021; Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27-10-2021 của Chính phủ ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19; Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29-9-2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; một số chính sách thuế mới khác. Đại diện Cục Thuế tỉnh cũng giải đáp chi tiết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác thuế do các doanh nghiệp nêu ra, bảo đảm việc chấp hành chính xác, phù hợp với yêu cầu.

Sau hội nghị này, từ ngày 7 đến 15-12-2021 Cục Thuế tỉnh, các Chi cục thuế huyện, Chi cục Thuế khu vực sẽ tổ chức thêm 7 hội nghị trực tuyến với các địa phương, khu vực để các doanh nghiệp trên toàn tỉnh đều được phổ biến và áp dụng hiệu quả các chính sách pháp luật về thuế./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,