Triệu tập kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Cập nhật lúc20:17, Thứ Tư, 10/11/2021 (GMT+7)

Ngày 10-11-2021, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành Quyết định số 34/QĐ-HĐND triệu tập các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX về dự kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Thời gian: 02 ngày, từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 12 năm 2021.

(Họp trù bị vào 7 giờ 30 phút; khai mạc vào 7 giờ 45 phút, ngày 1 tháng 12 năm 2021 - Thứ Tư).

Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến tham gia vào các nội dung của kỳ họp; Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19./.

 
,
,
.
,
,
,
,