Tập huấn, triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Cập nhật lúc19:36, Thứ Ba, 30/11/2021 (GMT+7)

Ngày 30-11, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến, triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 cho trên 100 cán bộ, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố.

Luật BVMT 2020 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022, gồm 16 chương và 171 điều quy định cụ thể về hoạt động BVMT, nguyên tắc BVMT, việc thực hiện pháp luật, chính sách và công tác quản lý Nhà nước về BVMT. Các đại biểu đã được phổ biến chi tiết về Luật BVMT năm 2020; trong đó được nghiên cứu sâu về những nội dung đổi mới của Luật và trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.

So với Luật BVMT năm 2014, Luật BVMT năm 2020 có 9 điểm mới quan trọng như: Mở rộng phạm vi điều chỉnh; cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao, cắt giảm thủ tục hành chính; định chế nội dung sức khỏe môi trường, bổ sung nhiều giải pháp bảo vệ các thành phần môi trường; thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam; thẩm quyền quản lý Nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, phân cấp triệt để cho địa phương; chế định cụ thể về kiểm toán môi trường, phát triển kinh tế môi trường lần đầu được quy định; cụ thể hóa các quy định về ứng phó biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển thị trường các-bon trong nước; hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ di sản phù hợp với pháp luật quốc tế về di sản; tạo lập chính sách phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên. Luật BVMT năm 2020 có 29 điều quy định trách nhiệm BVMT cấp tỉnh; 8 điều quy định trách nhiệm BVMT cấp huyện; 7 điều quy định trách nhiệm BVMT cấp xã./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,