Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh tại các huyện, thành phố
Cập nhật lúc15:54, Chủ Nhật, 14/11/2021 (GMT+7)

LTS: Thực hiện Kế hoạch số 254/KH-HĐND ngày 27-10-2021 của Thường trực HĐND tỉnh về Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Báo Nam Định đăng lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương như sau: 

STT

Huyện,
thành phố

Thời gian

Địa điểm

1

Thành phố

8 giờ

Ngày 18-11-2021 (Thứ Năm)

Hội trường Thống Nhất - Trụ sở HĐND-UBND thành phố Nam Định

2

Mỹ Lộc

8 giờ

Ngày 18-11-2021 (Thứ Năm)

Phòng họp A1 - Trụ sở HĐND-UBND huyện Mỹ Lộc

3

Vụ Bản

8 giờ

Ngày 18-11-2021 (Thứ Năm)

Phòng họp trực tuyến UBND
huyện Vụ Bản

4

Ý Yên

8 giờ

Ngày 18-11-2021 (Thứ Năm)

Phòng họp tầng 4
UBND huyện Ý Yên

5

Nam Trực

8 giờ

Ngày 18-11-2021 (Thứ Năm)

Phòng họp số 3 -
Trụ sở UBND huyện Nam Trực

6

Trực Ninh

14 giờ

Ngày 18-11-2021 (Thứ Năm)

Phòng họp tầng 2 - Trụ sở UBND huyện Trực Ninh

7

Nghĩa Hưng

8 giờ

Ngày 17-11-2021 (Thứ Tư)

Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND - UBND huyện Nghĩa Hưng
(Đơn vị bầu cử số 11)

Phòng họp tầng 3 - Trụ sở Huyện ủy Nghĩa Hưng (Đơn vị bầu cử số 12)

8

Xuân Trường

7 giờ 30 phút

Ngày 18-11-2021 (Thứ Năm)

Nhà Văn hóa trung tâm
huyện Xuân Trường

9

Giao Thủy

7 giờ 30 phút

Ngày 18-11-2021 (Thứ Năm)

Hội trường UBND huyện Giao Thủy

10

Hải Hậu

8 giờ

Ngày 18-11-2021 (Thứ Năm)

Nhà văn hóa xã Hải Lý
(Đơn vị bầu cử số 17)

Nhà văn hóa xã Hải Trung
(Đơn vị bầu cử số 18)

 


 

 
,
,
.
,
,
,
,