Phát động hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt trong phòng, chống đại dịch COVID-19
Cập nhật lúc19:51, Thứ Ba, 14/09/2021 (GMT+7)

Thực hiện Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 ngày 29-7-2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; ngày 13-9-2021, đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã phát động hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt: “Toàn dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu:

Cấp ủy và chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chủ động, sáng tạo, áp dụng linh hoạt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, thi đua thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương thi đua thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Năng động, sáng tạo, theo dõi sát diễn biến trong tỉnh, khu vực và cả nước, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo để có các giải pháp tổng thể, đồng bộ, tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực được giao để phòng, chống dịch hiệu quả.

Cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, nhà báo, đội tình nguyện… tiếp tục thi đua với quyết tâm cao nhất, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho nhân dân trong tỉnh, bảo đảm hiệu quả, an toàn; nâng cao năng lực điều trị; tập trung truy vết thần tốc, bóc tách F0 và cách ly triệt để các trường hợp liên quan, dập tắt nhanh nhất các ổ dịch, không để lan rộng ra cộng đồng.

Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần và sức mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thi đua phòng, chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chăm lo đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động, tích cực ủng hộ, hỗ trợ vật chất, trang thiết bị cần thiết phòng, chống dịch.

Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, thương nòi, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; sẵn sàng hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Thi đua chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly, phải thực hiện nghiêm ngặt người cách ly với người, ai ở đâu thì ở yên đó để ngăn chặn nguồn lây, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Các cơ quan thông tin, truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền một cách kịp thời, khách quan, chính xác về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình, tấm gương tiêu biểu với tinh thần “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”; góp phần tạo niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân trong phòng, chống dịch.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phát hiện, kịp thời khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua; đặc biệt là các lực lượng chống dịch tuyến đầu và những tấm gương hy sinh quên mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh, những tình nguyện viên và người làm công tác thiện nguyện đang ngày đêm cùng với người dân chống chọi lại dịch bệnh COVID-19; các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch./.

Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,