Hội đồng Hợp tác doanh nghiệp ứng phó COVID-19 dự kiến ra mắt trong tháng 9
Cập nhật lúc19:28, Thứ Năm, 09/09/2021 (GMT+7)

Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) đang triển khai cơ chế hợp tác mới để tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó kịp thời, hiệu quả hơn đối với đại dịch COVID-19, tiến tới thành lập Hội đồng hợp tác doanh nghiệp ứng phó COVID-19. Hội đồng được thành lập với mục đích tập hợp, kết nối các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp cùng hợp sức ứng phó với COVID-19. Qua đó đồng hành với Chính phủ, hạn chế tổn thất, duy trì vận hành của doanh nghiệp, bảo vệ người lao động, góp sức vào cuộc chiến chống dịch cùng cả nước.

Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng gồm: Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, giải pháp ứng phó của doanh nghiệp với các vấn đề phát sinh từ dịch bệnh COVID-19; Đề xuất các chính sách, giải pháp với các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương trong ứng phó COVID-19; Kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp trong ứng phó COVID-19; Ủng hộ các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cả đất nước và của cộng đồng doanh nghiệp; Đề xuất tuyên dương và tuyên truyền về các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác phòng, chống COVID-19 và đảm bảo sản xuất kinh doanh.

Hội đồng hợp tác doanh nghiệp ứng phó COVID-19 cũng sẽ kết nối với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các nhóm công tác của Chính phủ, các địa phương trong tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là các chuỗi sản xuất, cung ứng vật tư, lương thực, thực phẩm, lưu thông hàng hoá, các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu lớn, các điều kiện hỗ trợ việc duy trì sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

VCCI đang khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị để ra mắt Hội đồng trong tháng 9 này./.

PV

,
,
.
,
,
,
,