Giao ban báo chí tháng 7
Cập nhật lúc19:43, Thứ Năm, 29/07/2021 (GMT+7)

Chiều 29-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức giao ban công tác báo chí tháng 7.

Trong tháng 7-2021, các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền kịp thời các vấn đề thời sự, các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Trong đó tập trung tuyên truyền hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở các địa phương trong tỉnh. Tuyên truyền quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở các địa phương, đơn vị; diễn biến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; diễn biến, kết quả kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIX và những nhiệm vụ trọng tâm của HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới; công tác tổ chức, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh; công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đi đôi với phát triển kinh tế.

Tại hội nghị, đại diện Sở LĐ-TB và XH đã cung cấp thông tin về kết quả thực hiện chế độ chính sách và hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đặc biệt là các nội dung liên quan đến hỗ trợ người lao động tự do (đối tượng, mức hưởng, quy trình). Bạn đọc theo dõi trên Báo Nam Định, Cổng thông tin điện tử tỉnh và Sở LĐ-TB và XH. Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thông tin về công tác kiểm soát phương tiện, phòng, chống dịch trên tuyến biên giới biển của tỉnh. 

Thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước. Trong đó tập trung vào kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV gắn với triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh. Tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị  số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 7 và những tháng tiếp theo; kết quả giáo dục đào tạo của tỉnh năm 2021; công tác phòng chống thiên tai và việc triển khai công tác đặc xá năm 2021. Chú trọng xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng phù hợp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để người dân nắm được thông tin chính xác, yên tâm tin tưởng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh./.

Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,