Tích cực hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người"
Cập nhật lúc19:37, Thứ Tư, 19/05/2021 (GMT+7)

Ngày 18-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-BCĐ thực hiện Kế hoạch số 185/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" (30-7-2021).

Kế hoạch nêu rõ: Các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức quán triệt Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm triển khai các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người (30-7)" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30-7)", tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội, góp phần hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; đồng thời quan tâm hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về sớm tái hòa nhập cộng đồng. Tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng thực hiện "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người"; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể và xã hội tích cực tham gia công tác phòng, chống mua bán người. Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" phù hợp với tình hình thực tế cũng như yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức.

Các công tác trọng tâm cần thực hiện gồm: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 9-2-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 2-4-2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 71/KH-BCĐ ngày 28-4-2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2021; gắn với tiếp tục thực hiện Kết luận của Ban Bí thư, các Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm. Công an tỉnh (chủ công là lực lượng Cảnh sát Hình sự), tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, nhất là ở các tuyến, địa bàn trọng điểm; phát huy vai trò các tổ chức chính trị - xã hội ở địa bàn cơ sở; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người, gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, kịp thời ra các thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật mới về công tác phòng, chống mua bán người để quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, tự giác phòng ngừa tội phạm. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 chỉ đạo, huy động phương tiện, lực lượng tổ chức mít tinh, diễu hành, tuyên truyền, hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người", "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" (30-7-2021) trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình phong trào về phòng, chống mua bán người, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn xã hội./.

Xuân Thu

 
,
,
.
,
,
,
,