Tỉnh ta dẫn đầu toàn quốc về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Cập nhật lúc20:01, Thứ Năm, 31/12/2020 (GMT+7)

Thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 11/2020/ NĐ-CP ngày 23-4-2020 của Chính phủ và lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung các giải pháp đẩy mạnh tương tác, kết nối; tái cấu trúc quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng và tích hợp cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đồng thời làm tốt việc tích hợp, đăng nhập 1 lần, đồng bộ hồ sơ thủ tục hành chính, bố trí phương án bảo mật thông tin. Đến nay, tỉnh ta đã có 38.849 hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong đó có 730 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Phấn đấu đến 15-1-2021, tỉnh ta tích hợp 1.252 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (100% số dịch vụ công mức độ 4 cấp tỉnh, huyện, xã) lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đây là kết quả quan trọng góp phần đưa tỉnh ta trở thành đơn vị tiêu biểu trong toàn quốc về triển khai kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, hiện đại hóa nền hành chính Xếp hạng chỉ  số ứng dụng công nghệ thông tin và nằm trong tốp 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước và hoàn thành mục tiêu thí điểm đô thị thông minh./.

Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,