Kế hoạch phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Cập nhật lúc20:02, Thứ Năm, 31/12/2020 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng (LMLM) giai đoạn 2021-2025”, ngày 31-12-2020 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về phòng, chống bệnh LMLM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Mục tiêu của kế hoạch là kiểm soát hiệu quả bệnh LMLM trên địa bàn tỉnh và ngăn chặn sự xâm nhập của các chủng vi-rút gây bệnh từ bên ngoài; xây dựng thành công các cơ sở và vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện hoặc liên huyện, tiến tới xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cấp tỉnh để góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu cụ thể là: số lượng ổ dịch LMLM và gia súc mắc bệnh giảm từ 10-20% so với trung bình cả giai đoạn 2016-2020; xây dựng thành công và duy trì ít nhất 50 cơ sở, chuỗi chăn nuôi gia súc an toàn dịch bệnh đối với bệnh LMLM; xây dựng thành công ít nhất 1 vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện hoặc liên huyện đối với bệnh LMLM. Để thực hiện được mục tiêu đó, Kế hoạch số 121/KH-UBND đã đề ra 9 nội dung chính gồm: ngăn chặn sự xâm nhiễm vi-rút LMLM từ bên ngoài vào tỉnh; phòng bệnh bằng vắc-xin LMLM; giám sát bệnh LMLM; xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh LMLM; kiểm soát vận chuyển; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; tuyên truyền nâng cao nhận thức. Cơ chế tài chính để thực hiện kế hoạch từ các nguồn: ngân sách Nhà nước; kinh phí do doanh nghiệp, người dân tự đảm bảo và huy động từ nguồn lực khác.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh tổ chức triển khai, đảm bảo mục tiêu kế hoạch đã đề ra. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh LMLM cấp huyện, chủ động ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch; Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với cơ quan chuyên môn và các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động để các hội viên, thành viên tham gia thực hiện công tác phòng, chống bệnh LMLM./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,