Công bố số liệu kết quả sản xuất lúa vụ mùa và cả năm 2020
Cập nhật lúc07:31, Thứ Hai, 30/11/2020 (GMT+7)

Ngày 26-11-2020, Cục Thống kê tỉnh thông báo số liệu chính thức về diện tích, năng suất, sản lượng lúa mùa và cả năm 2020 của tỉnh.

Về diện tích, toàn tỉnh đã gieo trồng 72.911ha lúa mùa, năng suất đạt 52,10 tạ/ha; sản lượng đạt 379.902 tấn. Tính chung cả năm 2020, toàn tỉnh gieo trồng 145.376ha lúa, năng suất đạt 60,75 tạ/ha; sản lượng đạt 883.160 tấn. Cụ thể diện tích, năng suất, sản lượng cả năm của các huyện, thành phố là: Thành phố Nam Định 1.239ha, 45,42 tạ/ha, 5.628 tấn; huyện Mỹ Lộc 6.368ha, 54,92 tạ/ha, 34.975 tấn; huyện Vụ Bản 16.447ha, 57,48 tạ/ha, 94.533 tấn; huyện Ý Yên 25.830ha, 56,82 tạ/ha, 146.759 tấn; huyện Nghĩa Hưng 20.189ha, 63,76 tạ/ha, 128.724 tấn; huyện Nam Trực 15.351ha, 60,72 tạ/ha, 93.204 tấn; huyện Trực Ninh 14.229ha, 60,47 tạ/ha, 86.047 tấn; huyện Xuân Trường 10.830ha, 62,31 tạ/ha, 67.478 tấn; huyện Giao Thủy 14.689ha, 65,02 tạ/ha; 95.515 tấn; huyện Hải Hậu 20.204ha, 64,49 tạ/ha, 130.297 tấn.

So với năm 2019, diện tích cấy lúa giảm do các địa phương chuyển đổi đất lúa sản xuất kém hiệu quả sang đất phi nông nghiệp, nuôi thủy sản, trồng cây lâu năm và cây hàng năm khác. Sản xuất lúa vụ mùa được triển khai trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi và được thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh nên đạt kết quả cao. Năng suất tăng 1,17%; sản lượng thóc vụ mùa tăng 0,41% so với vụ mùa năm 2019. Năm 2020 tổng sản lượng lương thực có hạt toàn tỉnh đạt 899.839 tấn, giảm 0,67% so với năm 2019; lương thực bình quân đầu người đạt 505kg./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,