Triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020
Cập nhật lúc07:33, Thứ Năm, 01/10/2020 (GMT+7)

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020 diễn ra từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2020, trong tháng cao điểm MTTQ các huyện, thành phố phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, kết quả vận động, hỗ trợ người nghèo trong thời gian qua và mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020; biểu dương các gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững, các đơn vị có nhiều cố gắng trong việc phấn đấu hoàn thành xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Tổ chức các hình thức ghi nhận, tôn vinh sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân đối với người nghèo, hộ nghèo thông qua ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Phối hợp với các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp tuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình và kết quả tham gia vận động, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình an sinh xã hội. Bên cạnh đó, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế để tổ chức hình thức vận động hỗ trợ người nghèo một cách phù hợp; tập trung vận động tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, chương trình an sinh xã hội. Tổ chức các hoạt động nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; quan tâm hỗ trợ hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Ngoài ra, MTTQ các huyện, thành phố hiệp thương phân công trách nhiệm cho các tổ chức thành viên giúp đỡ hộ nghèo; phối hợp rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đang ở nhà tạm, nhà dột nát, trong đó đặc biệt chú ý hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng./.

Lam Hồng

 
,
,
.
,
,
,
,