Toàn tỉnh đã thu hoạch gần 8.000ha lúa mùa
Cập nhật lúc19:47, Thứ Hai, 05/10/2020 (GMT+7)

Tính đến ngày 5-10, toàn tỉnh đã thu hoạch được 7.870ha lúa mùa. Trong đó, huyện Ý Yên thu hoạch được 4.000ha, Trực Ninh 2.400ha, Vụ Bản 1.200ha, Nam Trực 150ha, Mỹ Lộc 100ha, thành phố Nam Ðịnh 5ha. Theo đánh giá của Sở NN và PTNT, năng suất lúa mùa năm nay cao hơn những năm trước do được gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, bảo đảm cơ cấu giống theo chỉ đạo và an toàn dịch bệnh.

Cùng với tập trung thu hoạch lúa mùa sớm, các địa phương tích cực phun thuốc phòng trừ những diện tích lúa nhiễm rầy cuối vụ, hiện chưa có diện tích lúa bị “cháy rầy”; đã phun trừ 1.550ha nhiễm rầy, 3.515ha nhiễm sâu cuốn lá lứa 7; phun 3.980ha lúa nhiễm bệnh đạo ôn cổ bông. Bệnh bạc lá xuất hiện rải rác, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ vụ trước, nơi cao 20-30%, cá biệt 50%, tổng diện tích nhiễm 194ha, trong đó nhiễm nhẹ 54ha, trung bình 65ha và nặng 75ha. Ðã phun trừ sâu đục thân 2 chấm lứa 6 được 5.500ha.

Sở NN và PTNT đề nghị Phòng NN và PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố, Ban Nông nghiệp các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nông dân bám sát đồng ruộng, thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các diện tích lúa có mật độ sâu, rầy tới ngưỡng phòng trừ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun thuốc kịp thời theo nguyên tắc “4 đúng”. Những diện tích nào lúa chín từ 80% trở lên mà rầy có mật độ cao nên gặt chạy rầy; chủ động thu hoạch lúa mùa chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để bảo đảm an toàn phòng mưa bão bất thường xảy ra./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,