Khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị khoá 11, năm 2020
Cập nhật lúc18:49, Thứ Tư, 07/10/2020 (GMT+7)

Vừa qua, tại Trung đoàn 180, xã Nam Vân (thành phố Nam Định), Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị khóa 11, năm 2020. Tham gia khóa học có 50 hạ sĩ quan dự bị được tuyển chọn từ các đơn vị dự bị động viên của tỉnh.

Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức về: Lý luận chính trị, quân sự, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện năng lực quản lý, chỉ huy đơn vị; những vấn đề mới về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; những vấn đề về an ninh quốc gia (an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống)… Đây là những kiến thức cơ bản nhằm đào tạo cho đội ngũ hạ sĩ quan trở thành sĩ quan dự bị có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với Tổ quốc Việt Nam XHCN, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, hiểu biết và nhận thức đúng đắn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được động viên. 

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đạt yêu cầu sẽ được phong hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị để sau khi trở về địa phương tiếp tục vận dụng sáng tạo những kiến thức được trang bị vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,