Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 9 tháng ước đạt 26.418,7 tỷ đồng
Cập nhật lúc07:24, Thứ Tư, 30/09/2020 (GMT+7)

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, ước tính tháng 9-2020, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện là 510,4 tỷ đồng, đạt 11,9% kế hoạch năm. Trong đó vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 363,8 tỷ đồng, đạt 11,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện là 52,5 tỷ đồng, đạt 11,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã là 94,1 tỷ đồng, đạt 15,9% kế hoạch năm. Ước quý III năm 2020, tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện là 1.370,4 tỷ đồng, đạt 32,1% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 1.011,8 tỷ đồng, đạt 31,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện là 134,2 tỷ đồng, đạt 30,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã là 224,4 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch năm.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2020, tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện 2.607,6 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch năm; trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 1.910 tỷ đồng, đạt 58,9%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện là 282,2 tỷ đồng, đạt 64,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã là 415,4 tỷ đồng, đạt 70,3% kế hoạch năm. Vốn đầu tư thực hiện trên tất cả các khu vực. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước được tập trung cho các công trình trọng điểm của tỉnh, như các công trình trong lĩnh vực giao thông, đê điều, văn hóa. Nguồn vốn ngoài Nhà nước tập trung chủ yếu ở khu vực dân cư, xây dựng sửa chữa nhà cửa, mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Một số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục được đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tính riêng quý III năm 2020, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 10.655,1 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó vốn Nhà nước 2.046,9 tỷ đồng, tăng 10,1%; vốn ngoài Nhà nước 7.271,5 tỷ đồng, tăng 10,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.336,7 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng đầu năm 2020 tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 26.418,7 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó vốn Nhà nước 4.515,2 tỷ đồng, tăng 7%; vốn ngoài Nhà nước 18.862,4 tỷ đồng, tăng 9,8%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 3.041,1 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,