Tích cực tiêm vắc-xin phòng bệnh vụ thu cho đàn gia súc, gia cầm
Cập nhật lúc07:34, Thứ Sáu, 11/09/2020 (GMT+7)

Sở NN và PTNT vừa có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt đợt tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu năm 2020 bảo đảm an toàn, hiệu quả. 

Thời gian tiêm phòng vụ thu cho đàn gia súc, gia cầm của tỉnh bắt đầu từ ngày 15-9 đến 15-10-2020. Các huyện, thành phố tổ chức điều tra, thống kê tổng đàn vật nuôi, nắm chắc tình hình dịch bệnh để xây dựng kế hoạch tiêm phòng, đăng ký số lượng, chủng loại vắc-xin với Chi cục Chăn nuôi và Thú y để được cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng chủng loại và bảo đảm chất lượng (Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ vắc-xin dịch tả để tiêm cho đàn lợn, vắc-xin lở mồm, long móng tiêm cho đàn trâu, bò, dê và đàn lợn nái, lợn đực giống). Hướng dẫn người chăn nuôi, chủ trang trại, gia trại chủ động mua các loại vắc-xin: Tai xanh, thương hàn và tụ huyết trùng lợn; cúm gia cầm, dịch tả vịt, Niu-cát-xơn... để phòng bệnh theo quy trình kỹ thuật. Quản lý, sử dụng các loại vắc-xin do tỉnh hỗ trợ đúng mục đích và lập hồ sơ tiêm phòng theo quy định; hồ sơ tiêm phòng vụ thu năm 2020 gửi về Chi cục Chăn nuôi và Thú y trước ngày 15-11-2020. Tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo quy định của Luật Thú y; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 24-3-2020 và các văn bản chỉ đạo phòng, chống bệnh cúm gia cầm, bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh dại ở động vật của UBND tỉnh. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm, tác hại của dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch; hướng dẫn người chăn nuôi không vứt xác gia súc, gia cầm chết ra môi trường, khi tiếp xúc với gia súc, gia cầm phải có bảo hộ cá nhân. UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo lực lượng trưởng thôn, xóm, tổ dân phố và mạng lưới thú y cơ sở giám sát chặt chẽ quá trình tiêm phòng, bảo đảm tiêm tập trung, sử dụng đúng chủng loại, liều lượng vắc-xin nhằm phát huy hiệu quả tiêm phòng, tránh lãng phí.

Các huyện, thành phố thành lập tổ công tác để kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tiêm phòng vụ thu tại tuyến cơ sở. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không chấp hành các quy định về tiêm phòng cho gia súc, gia cầm theo quy định của pháp luật./.

Văn Đại
,
,
.
,
,
,
,