Thành phố Nam Định tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, quy hoạch
Cập nhật lúc19:31, Thứ Tư, 09/09/2020 (GMT+7)

Thời gian qua công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Nam Định đã có chuyển biến tích cực, đa số người dân đã có ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số phường, xã để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. 

Để khắc phục tình trạng trên, UBND thành phố yêu cầu UBND các phường, xã tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm Luật Đất đai, Luật Xây dựng, các văn bản pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch, nâng cao ý thức, nhận thức cộng đồng về chấp hành pháp luật đất đai. Phân công công chức, viên chức theo dõi địa bàn nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm ngay từ cơ sở các vi phạm về xây dựng, đất đai theo thẩm quyền, kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý kịp thời, triệt để vi phạm theo quy định của pháp luật. Rà soát, kiểm tra các trường hợp quy hoạch không còn phù hợp, báo cáo UBND thành phố để tiến hành lập, điều chỉnh quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát, thống kê quỹ đất công ích đang quản lý, cập nhật đầy đủ thông tin từng thửa đất về vị trí, diện tích, loại đất, tình trạng sử dụng các loại đất công ích để quản lý chặt chẽ và có phương án sử dụng quỹ đất này theo quy định của pháp luật, không để bị lấn chiếm, bỏ hoang gây lãng phí quỹ đất. Khi có biến động về sử dụng đất công ích thì phải kịp thời cập nhật, chỉnh lý vào hồ sơ địa chính. Tăng cường công tác kiểm tra sau cấp phép xây dựng và xử lý nghiêm những hành vi xây dựng sai phép. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vi phạm đất đai và xây dựng các công trình; kiên quyết buộc người có hành vi vi phạm phải khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm. Chủ tịch UBND phường, xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu chậm phát hiện và chậm xử lý. Đội Quản lý trật tự đô thị phối hợp với UBND các phường, xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự đô thị kịp thời, đúng pháp luật. 

UBND thành phố giao các Phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các phường, xã xử lý vi phạm hành chính về đất đai, trật tự xây dựng. Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nếu vượt thẩm quyền của UBND phường, xã. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác cấp phép xây dựng, việc quản lý, sử dụng đất đai của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với tất cả các vi phạm về đất đai, xây dựng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố cử cán bộ theo dõi giám sát chặt chẽ quỹ đất được giao; nếu phát hiện vi phạm phải kịp thời báo cáo chính quyền địa phương và phối hợp để xử lý vi phạm. Thanh tra thành phố thực hiện thanh tra, kiểm tra và kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND các phường, xã, thủ trưởng các phòng, ban trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,