Tập trung phun trừ dịch hại bảo vệ lúa mùa cuối vụ
Cập nhật lúc19:09, Thứ Hai, 21/09/2020 (GMT+7)

Hiện nay, sâu đục thân 2 chấm lứa 4 đã gây hại cục bộ trên trà lúa trỗ cuối tháng 8, đầu tháng 9. Cá biệt một số diện tích phun không đúng kỹ thuật, phun gặp mưa có tỷ lệ bông bạc 3-5%. Rầy lưng trắng tuy xuất hiện trên các trà lúa mùa có mật độ thấp song dự báo, rầy lứa 6 (chủ yếu rầy nâu) nở rộ từ ngày 22 đến 30-9 phân bố trên lúa mùa trung. Rầy lứa 7 nở rộ từ 15 đến 22-10 trên lúa đặc sản, quy mô phân bố và mật độ rầy thấp hơn trung bình nhiều năm. Trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 đang vũ hóa rộ, mật độ 0,5-1 con/m2, cục bộ 3-5 con/m2, sâu non nở rộ từ ngày 22 đến 30-9, phân bố diện hẹp trên trà lúa trỗ muộn sau ngày 20-9. Bệnh xuất hiện và gây hại cục bộ trên giống nhiễm (Bắc thơm 7, lúa lai...), ruộng bón thừa đạm, bón muộn, chân trũng hẩu, tỷ lệ bệnh nơi cao 15-20%, cục bộ lớn hơn 50%.

Ðể bảo đảm giành kết quả cao trong sản xuất vụ mùa 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Phòng NN và PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố, Ban Nông nghiệp các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật để các hộ nông dân kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời các diện tích lúa có mật độ sâu, rầy tới ngưỡng phòng trừ, tranh thủ thời tiết thuận lợi để phun thuốc kịp thời theo nguyên tắc “4 đúng”. Tiếp tục phun trừ sâu đục thân 2 chấm cho trà lúa trỗ bông sau ngày 20-9 có mật độ ổ trứng lớn hơn 0,2 ổ/m2 khi lúa bắt đầu trỗ (trỗ 1-5% số bông). Ruộng trỗ trước phun trước, ruộng trỗ sau phun sau. Phun trừ rầy nâu lứa 6 tập trung từ ngày 22 đến 30-9 và chỉ phun trừ cho những diện tích có mật độ rầy lớn hơn 50 con/khóm, tránh phun thuốc tràn lan gây lãng phí và ô nhiễm môi trường. Nếu lúa chín từ 80% trở lên mà rầy có mật độ cao nên gặt chạy rầy; sử dụng thuốc có hoạt chất Nitenpyram (Dyman 500WP, Florid 700WP; Ramsuper 75WP, Startcheck 755WP...), phun 2 bình 16 lít nước/sào, không phải rẽ hàng. Phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 trên những diện tích lúa trỗ muộn sau ngày 20-9 có mật độ sâu lớn hơn 20 con/m2. Phun phòng bệnh đen lép hạt hoặc kết hợp với các thuốc trừ dịch hại khác khi lúa trỗ 1-5% số bông. Tích cực diệt chuột bằng các biện pháp, chú trọng biện pháp săn bắt khi chuột tập trung sinh sản vào cuối vụ.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật ở các huyện, thành phố; quản lý chặt chẽ việc cấp phép sử dụng thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật; chỉ đạo các đại lý, hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cung ứng và hướng dẫn nông dân sử dụng những loại thuốc theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật./.

Văn Đại

,
,
.
,
,
,
,