phòng, chống dịch bệnh covid-19
Phương án nhập cảnh, cách ly y tế Đoàn công tác Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu về làm việc tại tỉnh
Cập nhật lúc18:32, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)

Ngày 14-9-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 108/UBND-VP2 chỉ đạo các ngành: Y tế, Công an, Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản), UBND huyện Vụ Bản hỗ trợ, tạo điều kiện đảm bảo các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Ðoàn công tác Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu về làm việc tại tỉnh, dự kiến sẽ nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Nội Bài (Hà Nội) ngày 17-9-2020. 

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh thành lập đoàn để đón Ðoàn công tác từ cửa khẩu Nội Bài về địa điểm cách ly y tế tại tỉnh; hướng dẫn các thành viên Ðoàn công tác tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức việc thực hiện cách ly Ðoàn công tác theo đúng quy định và nhiệm vụ được giao./.

Minh Tân


 

,
,
.
,
,
,
,