Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 9 tháng năm 2020 ước đạt 3.885 tỷ đồng
Cập nhật lúc18:32, Thứ Ba, 29/09/2020 (GMT+7)

Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp tới hoạt động vận tải của tỉnh ta, trong đó vận tải hành khách chịu ảnh hưởng lớn khi lượng khách vận chuyển trong 9 tháng đầu năm 2020 giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa vận chuyển giữ mức ổn định hơn, giảm 1,1%.

Ước tính tháng 9 năm 2020, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải toàn tỉnh đạt 456 tỷ đồng, tăng 5,5% so với tháng trước và giảm 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vận tải hành khách đạt 1.816 nghìn lượt người, giảm 1,4% và 173,2 triệu lượt người.km, giảm 5,3%; vận tải hàng hoá đạt 3.045 nghìn tấn, giảm 2% và 661,1 triệu tấn.km, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Ước thực hiện quý III-2020, vận tải hành khách đạt 5.334 nghìn lượt người, giảm 2,1% và 503,8 triệu lượt người.km, giảm 6,8%; vận tải hàng hoá đạt 8.958 nghìn tấn, giảm 1,7% và 1.923,9 triệu tấn.km, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, 9 tháng năm 2020 vận tải hành khách đạt 15.350 nghìn lượt người, giảm 4,5% và 1.454,3 triệu lượt người.km, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Vận tải hàng hoá đạt 26.286 nghìn tấn, giảm 1,1% và 5.671,3 triệu tấn.km, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 3.885 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước./.

Thành Trung


 

,
,
.
,
,
,
,