Đẩy nhanh tiến độ, tránh điều chuyển, cắt giảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công
Cập nhật lúc18:38, Chủ Nhật, 13/09/2020 (GMT+7)

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, công tác giải ngân vốn đầu tư công để hỗ trợ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng trong điều kiện gặp nhiều tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 về cơ bản đảm bảo tiến độ và chất lượng, yêu cầu chủ đạo. Tuy nhiên, đến ngày 31-8-2020 còn một số nguồn vốn, dự án tỷ lệ giải ngân thấp. Cụ thể đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương: theo kế hoạch năm 2020 còn 6 dự án (3 dự án bố trí vốn trong nước và 3 dự án bố trí vốn nước ngoài) có tỷ lệ giải ngân dưới 30%; kế hoạch năm 2018, 2019 kéo dài sang năm 2020 còn 2 dự án chưa giải ngân. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh, theo kế hoạch năm 2020 còn 65 dự án đã được nhập kế hoạch vốn năm 2020 trên hệ thống tabmis có tỷ lệ giải ngân dưới 30%; kế hoạch năm 2018, 2019 kéo dài sang năm 2020 còn 62 dự án đến ngày 31-8-2020 chưa giải ngân hết. 

Để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực của Tổ công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh) đã ban hành Công văn số 1275/SKH&ĐT-THQH ngày 10-9-2020 đề nghị chủ đầu tư các dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 theo kế hoạch. Cụ thể, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Tập trung hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện giải ngân số vốn đã được bố trí theo quy định. Trong đó đặc biệt lưu ý đối với các dự án được bố trí nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2020 phải đảm bảo đến ngày 30-9-2020 đạt tỷ lệ giải ngân từ 60% trở lên; tránh để điều chuyển, cắt giảm vốn ngân sách Trung ương theo quy định tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29-5-2020 của Chính phủ. Nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh để hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Khẩn trương rà soát, dự kiến khả năng giải ngân của các dự án; Trường hợp không có khả năng giải ngân đúng theo thời gian quy định, phải có văn bản báo cáo để điều chuyển vốn cho các dự án có nhu cầu vốn, có khả năng giải ngân tốt hơn./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,