Công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019
Cập nhật lúc18:26, Thứ Ba, 29/09/2020 (GMT+7)

Ngày 28-9-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số: 2400/QÐ-UBND công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019. Cụ thể là các xã: Ðồng Sơn, Nam Hùng, Nam Hồng (Nam Trực); Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng); Xuân Kiên, Xuân Hòa (Xuân Trường); Liên Minh, Minh Tân, Hiển Khánh (Vụ Bản); Yên Khang, Yên Phong, Yên Cường, Yên Lương (Ý Yên).

Ðây là các xã đã đáp ứng đầy đủ mọi quy định theo: Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1980/QÐ-TTg ngày 17-10-2016; Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh giai đoạn 2018-2020 do UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 12/2018/QÐ-UBND ngày 6-6-2018. Ðồng thời đã đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2540/QÐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30-12-2016./.

Thanh Thúy


 

,
,
.
,
,
,
,