Các huyện Trực Ninh, Xuân Trường tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho hơn 150 chức sắc Phật giáo
Cập nhật lúc07:37, Thứ Ba, 22/09/2020 (GMT+7)

Ngày 21-9, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) các huyện Xuân Trường, Trực Ninh đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho hơn 150 vị tăng, ni, chức sắc Phật giáo trên địa bàn.

Trong thời gian 3 ngày, các vị tăng, ni, chức sắc Phật giáo trên địa bàn các huyện được bồi dưỡng các nội dung về kiến thức QPAN và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo…; trong đó tập trung vào đường lối quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, gắn với QPAN trong tình hình mới; phòng chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; các nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và xây dựng thôn, xóm vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chức sắc, chức việc Phật giáo, từ đó thống nhất về nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thống nhất hành động trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở./.

Thanh Tuấn

,
,
.
,
,
,
,