Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các tăng, ni, tín đồ phật giáo các huyện Giao Thủy, Hải Hậu
Cập nhật lúc18:46, Thứ Hai, 14/09/2020 (GMT+7)

Ban CHQS các huyện Giao Thủy, Hải Hậu vừa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QP-AN) năm 2020 cho các chức sắc tôn giáo, tín đồ phật giáo trên địa bàn.

Tại lớp bồi dưỡng, các chức sắc tôn giáo, tín đồ phật giáo được giới thiệu các chuyên đề về: đường lối, quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng; An ninh quốc gia; Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QP-AN; Dân quân tự vệ; Dự bị động viên; Biên giới quốc gia; một số vấn đề về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN.

Qua tập huấn, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm cho các tăng ni, tín đồ phật giáo về nhiệm vụ QP-AN, từ đó tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc./.

Thanh Tuấn


 

,
,
.
,
,
,
,