Bổ sung Khu Kinh tế Ninh Cơ vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020
Cập nhật lúc10:33, Thứ Sáu, 25/09/2020 (GMT+7)

Ngày 24-9-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1453/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

Theo Quyết định số 1453/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Khu Kinh tế Ninh Cơ vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020 quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 1 Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23-9-2008 của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm bổ sung Khu Kinh tế Ninh Cơ vào hệ thống khu kinh tế ven biển Việt Nam thực hiện theo Văn bản số 663/TTg-KTTH ngày 13-5-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Khu kinh tế Ninh Cơ có tổng diện tích khoảng 13.950ha nằm trên địa bàn 2 huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu. Trong đó, nằm trong ranh giới của huyện Nghĩa Hưng có 6 xã, thị trấn (xã Nam Điền, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Nghĩa Thắng, Nghĩa Bình, thị trấn Rạng Đông) và toàn bộ vùng bãi bồi ven biển phía nam của huyện; không gian phát triển gồm đô thị Rạng Đông (trong tương lai), Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (giai đoạn 1 và giai đoạn 2), khu vực bãi bồi ven biển phía nam huyện. Trên địa bàn huyện Hải Hậu có 4 xã, thị trấn là: Hải Ninh, Hải Châu, Hải Hòa, Thịnh Long; không gian phát triển gồm cả thị xã Thịnh Long (trong tương lai), Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1 và khu du lịch biển.

Khu Kinh tế Ninh Cơ khi hoàn thành sẽ là trung tâm lớn trong giao thương quốc tế về công nghiệp, thương mại, du lịch và cảng biển của vùng nam đồng bằng sông Hồng; tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu; là tiền đề quan trọng để thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thành Trung


 

,
,
.
,
,
,
,