Bổ sung 2 tỷ 282 triệu đồng cho ngân sách các huyện để thăm, tặng quà mừng thọ người cao tuổi
Cập nhật lúc10:31, Thứ Tư, 23/09/2020 (GMT+7)

Ngày 22-9-2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2370/QĐ-UBND về việc bổ sung 2 tỷ 282 triệu đồng cho ngân sách các huyện năm 2020 để thăm, tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.

Trong đó bổ sung cho huyện: Nam Trực 424 triệu đồng, Hải Hậu 454 triệu đồng, Giao Thủy 307 triệu đồng, Xuân Trường 316 triệu đồng, Nghĩa Hưng 340 triệu đồng, Ý Yên 441 triệu đồng. Nguồn kinh phí bổ sung sử dụng từ nguồn chi đảm bảo xã hội đã ghi dự toán ngân sách tỉnh năm 2020. UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện có trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản kinh phí này đúng mục đích, đối tượng và chế độ tài chính hiện hành./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,