13 đơn vị, cơ sở y tế đạt tiêu chí "Bệnh viện an toàn"
Cập nhật lúc18:55, Thứ Ba, 22/09/2020 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về đánh giá cơ sở y tế xây dựng Bệnh viện an toàn phòng chống COVID-19, vừa qua, Sở Y tế đã thành lập 2 đoàn công tác đi kiểm tra việc thực hiện của các cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện và các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn” phòng chống COVID-19 của Bộ Y tế, có 37 tiêu chí mà các cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện và các cơ sở được đánh giá theo 3 mức: bệnh viện an toàn, bệnh viện an toàn thấp và bệnh viện không an toàn. Qua kiểm tra tại 24 cơ sở y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện và các bệnh viện tư nhân cho thấy: các cơ sở đều nghiêm túc thực hiện Bộ tiêu chí, có quy định, quy trình rõ ràng từ khám sàng lọc, phân luồng và có biện pháp cách ly xử lý sớm nếu có trường hợp nghi nhiễm COVID-19. 100% bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến huyện có hoạt động khám chữa bệnh đều đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, xây dựng kế hoạch, kịch bản ứng phó khi tình hình dịch bệnh xảy ra; dự trù và mua sắm trang thiết bị, vật tư, phương tiện phòng hộ cá nhân; chuẩn bị khu cách ly cho công tác phòng chống dịch. 100% các đơn vị triển khai các biện pháp phòng ngừa theo quy định; tổ chức sàng lọc, phân luồng người bệnh ngay từ khâu đón tiếp. Tuy nhiên, tại một số đơn vị chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, chưa tổ chức diễn tập phương án, kịch bản phòng chống dịch; chưa đảm bảo đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu; trang thiết bị vật tư và thuốc thiết yếu phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Tại một số đơn vị chưa đủ hệ thống biển báo có phản quang, buồng khám sàng lọc chưa có đủ buồng đệm, bồn rửa tay, nhà vệ sinh… Công tác phòng ngừa lây nhiễm ở một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm theo quy định.

Kết quả đánh giá tại 24 cơ sở y tế: có 13 cơ sở đạt tiêu chí  “Bệnh viện an toàn” trong phòng chống dịch; 11 cơ sở đạt tiêu chí  “Bệnh viện an toàn” ở mức thấp. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt được, khẩn trương rà soát, khắc phục các nội dung còn thiếu sót, phấn đấu đạt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí “Bệnh viện an toàn” phòng chống COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, bảo đảm cho bệnh viện an toàn trong tình huống dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng./.

Minh Tân


 

,
,
.
,
,
,
,