Xuân Trường tập trung giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư công
Cập nhật lúc07:46, Thứ Tư, 12/08/2020 (GMT+7)

Thời gian qua, công tác quản lý các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Xuân Trường còn tồn tại một số hạn chế: trình độ, năng lực tổ chức thực hiện dự án của một số chủ đầu tư còn yếu, ý thức trách nhiệm, tính quyết liệt trong chỉ đạo chưa cao, không thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện dự án; năng lực của một số đơn vị tư vấn, thi công xây dựng còn hạn chế; tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm, kéo dài làm tăng tổng mức đầu tư... Trước tình hình đó, UBND huyện Xuân Trường có văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện ngay một số giải pháp cấp bách nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt Luật Đầu tư công năm 2019, các luật có liên quan và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành của các cấp, ngành về triển khai thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm về việc quyết định đầu tư dự án thuộc cấp quản lý; việc phê duyệt và thực hiện dự án phải đảm bảo khả năng cân đối vốn trong giai đoạn 2016-2020 và 2020-2025, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, xã, thị trấn thực hiện theo công văn số 112/UBND-VP5 ngày 28-2-2020 của UBND tỉnh. Đối với dự án sử dụng 100% vốn ngân sách tỉnh hoặc có nhiều nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn ngân sách tỉnh (không phân biệt tổng mức đầu tư) trình tự thực hiện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Đối với dự án sử dụng nguồn vốn 100% ngân sách huyện hoặc có nhiều nguồn vốn trong đó có nguồn vốn ngân sách huyện (không phân biệt tổng mức đầu tư) trình tự thực hiện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và quy chế làm việc của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện./.

Thành Trung     

 

,
,
.
,
,
,
,