Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone
Cập nhật lúc18:23, Chủ Nhật, 09/08/2020 (GMT+7)

Ngày 7-8-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 338/UBND-VP7 gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone. Công văn nêu rõ:

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhằm phát hiện những người tiếp xúc gần với người nhiễm qua điện thoại thông minh một cách nhanh chóng, chính xác, góp phần bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng trước đại địch COVID-19, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tuyên truyền, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh; gương mẫu cài đặt cho mình và người thân. Cơ quan, đơn vị cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động ra vào trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng. Đăng hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone lên Cổng thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử của đơn vị mình quản lý.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện nhắn tin cho người dân đề nghị cài đặt ứng dụng Bluezone và định kỳ nhắc lại; hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch; tuyên truyền về các tiện ích, cách thức cài đặt ứng dụng Bluezone để người dân biết, thực hiện. Triển khai công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Sở Y tế

Chỉ đạo, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone trong hệ thống bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, bệnh nhân và người ra, vào bệnh viện.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở đào tạo và nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn yêu cầu giáo viên, học sinh, sinh viên có điện thoại di động thông minh cài đặt các ứng dụng trên cho mình và người thân.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú... trên địa bàn phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài đặt ứng dụng Bluezone khi sử dụng dịch vụ; đề nghị các doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo ngoài trời hỗ trợ tuyên truyền về ứng dụng trên các màn hình quảng cáo ngoài trời.

6. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải hiển thị thông báo đề nghị cài đặt ứng dụng Bluezone cho hành khách tại các bến tàu, bến xe trên địa bàn tỉnh. 

7. Sở Công Thương và Ban Quản lý các Khu công nghiệp chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại các trung tâm thương mại, chợ... theo lĩnh vực phụ trách triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone đến tất cả người lao động tại đơn vị có sử dụng điện thoại thông minh.

8. Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone. 

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh COVID-19; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng chống dịch cũng như những thông tin khuyến cáo người dân và cộng đồng của Bộ Y tế để phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh; tuyên truyền những tiện ích cũng như cách thức cài đặt ứng dụng Bluezone để mọi người dân nắm được, thực hiện. 

10. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường thị trấn vận động, hướng dẫn cài đặt ứng dụng đến cán bộ, hộ dân trên địa bàn; thường xuyên tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; tuyên truyền hình ảnh bản in và dán nơi công cộng, điểm đông người, tại khu vực bộ phận một cửa, trung tâm huyện, thị trấn, nhà sinh hoạt văn hóa trên địa bàn.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

,
,
.
,
,
,
,