Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng Chính phủ điện tử là vấn đề mới, cấp bách để đưa đất nước phát triển
Cập nhật lúc20:40, Thứ Tư, 26/08/2020 (GMT+7)

Ngày 26-8, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với Ban Chỉ đạo xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử (CQĐT) các bộ, ngành và địa phương. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia về CPĐT. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng CQĐT tỉnh; lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử phát biểu kết luận hội nghị.  Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ngay sau khi Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7-3-2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 được ban hành, các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn Nhà nước và tư nhân đều chung tay tham gia xây dựng CQĐT. Nhờ đó, công tác triển khai xây dựng CPĐT trong năm 2019 đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, hành chính công xuyên suốt, làm chủ công nghệ về CPĐT. Theo báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển CPĐT năm 2020 của Liên Hợp Quốc công bố tháng 7-2020, xếp hạng chỉ số phát triển CPĐT chung của Việt Nam xếp thứ 80 trên tổng số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 2 bậc so với năm 2019. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được khai trương và đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả bước đầu; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được cải thiện. Sau hơn 8 tháng hoạt động, đến nay Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp, cung cấp 1.039 dịch vụ công trực tuyến/6.842 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền. Cổng Dịch vụ công quốc gia nhận được sự quan tâm lớn của người dân, doanh nghiệp, đã đạt trên 60 triệu lượt truy cập, trên 235 nghìn tài khoản đăng ký; hơn 15 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái, trên 295 nghìn hồ sơ thực hiện trực tuyến trên Cổng; tiếp nhận, hỗ trợ trên 24 nghìn cuộc gọi và 7.800 phản ánh, kiến nghị. Từ tháng 3-2020, hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia được đưa vào vận hành, đến nay đã có 9.000 giao dịch, riêng trong tháng 8-2020 có trên 3.000 giao dịch với số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác xây dựng CPĐT vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập như: Chưa hoàn thành các văn bản quy phạm pháp luật làm khung thể chế cho triển khai CPĐT. Khoảng 50% các bộ, ngành, địa phương chưa có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Chưa có nền tảng thanh toán điện tử cho dịch vụ công. Hạ tầng kỹ thuật nhiều cơ quan Nhà nước chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. An toàn, an ninh mạng còn hạn chế, nhiều bộ, tỉnh gần như chưa có bất cứ biện pháp bảo vệ nào. Chưa có nguồn ngân sách ổn định nên chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư kinh phí cho phát triển CPĐT. Thiếu chiến lược đào tạo cán bộ, công chức, viên chức để hình thành phương thức quản lý, điều hành sử dụng dữ liệu. Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 4) được cung cấp còn thấp, mới đạt khoảng 10,76%, trong khi mục tiêu đến năm 2020 phải đạt 30%...

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Nam Định.
Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Nam Định. Ảnh: Nguyễn Hương

Tại hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông giới thiệu các cách làm mới để tạo đột phá trong xây dựng CPĐT để các địa phương tham khảo, áp dụng vào thực tế. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương đã tham luận về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, cản trở và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng xây dựng CPĐT, làm cho Chính phủ minh bạch hơn, thay đổi cách tương tác giữa Chính phủ với doanh nghiệp và người dân…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, xây dựng CPĐT là vấn đề lớn, vấn đề mới, thúc bách để đưa đất nước phát triển. Thời gian qua, công việc này đạt được một số bước tiến như xếp hạng chỉ số phát triển CPĐT chung của Việt Nam tăng 2 bậc. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập, do đó, cần phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đưa ra các chủ trương, biện pháp mới để tháo gỡ, thúc đẩy CPĐT ở Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, có các ý kiến thẳng thắn, nêu cao trách nhiệm để đóng góp vào xây dựng CPĐT. Thủ tướng nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả lộ trình xây dựng CPĐT, thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tồn tại; chủ động đề ra nhiệm vụ, giải pháp mới và huy động toàn bộ hệ thống chính quyền và người dân cùng vào cuộc. Từ nay đến cuối năm 2020, các bộ, ngành, địa phương phải tích cực triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin để đến hết 2020 đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP; có trách nhiệm kết nối trực tuyến Cổng cung cấp dịch vụ công của ngành, địa phương mình để tích hợp, cung cấp thông tin cho Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến toàn quốc. Phải ưu tiên sử dụng ngân sách hàng năm và chủ động huy động, bố trí hợp lý kinh phí phục vụ triển khai xây dựng CPĐT, đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Từ nay đến cuối năm, tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tập trung xây dựng 3 yếu tố nền tảng cho CPĐT gồm: Hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng môi trường pháp lý, chiến lược, kế hoạch phát triển CPĐT cho giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, phải tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho CPĐT; ưu tiên thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Bộ Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục báo cáo đề xuất mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về CPĐT theo hướng đảm nhiệm thêm nhiệm vụ chỉ đạo triển khai chuyển đổi số quốc gia và phát triển đô thị thông minh./.

Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,