Tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nam Định
Cập nhật lúc20:58, Thứ Tư, 26/08/2020 (GMT+7)

Ngày 25-8-2020, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND thành phố Nam Định tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nam Định cho các cán bộ trực tiếp xử lý, thực hiện chế độ báo cáo của các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc và các xã, phường trên địa bàn. 

Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Nam Định là bộ chỉ tiêu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh đối với các huyện, thành phố Nam Định, các sở, ngành được Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn hóa, điện tử hóa trên cơ sở tài liệu nguồn Hệ thống báo cáo của tỉnh đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Tham dự tập huấn, các học viên được hướng dẫn kỹ năng tác nghiệp trên các hệ thống như cách thiết kế báo cáo, cách nhập liệu, quản lý, chọn sửa thông tin và gửi báo cáo; trao đổi, thảo luận về những tình huống trong quá trình sử dụng hệ thống thông tin báo cáo chung của tỉnh.

Qua tập huấn, giúp các cán bộ trực tiếp xử lý, thực hiện chế độ báo cáo và cán bộ phụ trách tin học của các sở, ban, ngành trong tỉnh nhận thức rõ vai trò, cách sử dụng hệ thống báo cáo Chính phủ và cấp tỉnh; từ đó đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra về cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa chế độ báo cáo, Chính phủ điện tử, chuẩn bị sẵn sàng cho thực hiện chuyển đổi số quốc gia, tiến tới xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, góp phần tích cực xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương./.

Nguyễn Hương

,
,
.
,
,
,
,