Tăng cường kiểm soát giống tôm nước lợ
Cập nhật lúc18:11, Thứ Ba, 25/08/2020 (GMT+7)

Ngày 25-8, UBND tỉnh có Văn bản số 703/UBND-VP3 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), các sở, ngành liên quan và UBND các huyện ven biển chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát giống tôm nước lợ.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện ven biển tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp trong kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 theo Quyết định số 79/QÐ-TTg ngày 18-1-2019; các văn bản chỉ đạo của Bộ NN và PTNT; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 24-3-2020 của UBND tỉnh về việc phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh năm 2020. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho các cơ sở sản xuất, ương dưỡng, kinh doanh giống và nuôi tôm nước lợ về các quy định của Luật Thủy sản và các văn bản liên quan. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ theo quy định của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức rà soát, thống kê cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản chưa được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017, công bố thông tin để các cơ quan có liên quan phối hợp quản lý và xử  lý theo quy định hiện hành. UBND các huyện Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Xuân Trường phối hợp với Sở NN và PTNT, các sở, ngành liên quan trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát giống tôm nước lợ lưu thông trên địa bàn. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống, người nuôi tôm chấp hành các quy định về kiểm dịch, vệ sinh thú y, chất lượng tôm giống, điều kiện sản xuất, kinh doanh, lịch thời vụ, phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng vùng nuôi trong việc kiểm soát tôm giống nhập vào địa bàn, kịp thời thông tin với chính quyền địa phương các trường hợp vi phạm về vận chuyển, sử dụng giống trái quy định. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở NN và PTNT, UBND các huyện ven biển tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp mua bán, lưu thông tôm giống không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật./.

Ngọc Ánh

 

,
,
.
,
,
,
,