Tăng cường bảo vệ trọng điểm đê, kè, cống xung yếu năm 2020
Cập nhật lúc20:09, Thứ Tư, 12/08/2020 (GMT+7)

Để đảm bảo an toàn đê điều, nhất là các trọng điểm xung yếu trong mùa lũ bão năm 2020 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ NN và PTNT, ngày 11-8-2020, UBND tỉnh có Công văn số 668/UBND-VP3 chỉ đạo các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương và đơn vị hữu quan phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1391/CT-BNN-PCTT ngày 25-2-2020 của Bộ NN và PTNT; Chỉ thị số 04/CTUBND ngày 19-3-2020 của UBND tỉnh. Trên cơ sở kế hoạch các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu đã được phê duyệt phương án bảo vệ theo phương châm “4 tại chỗ” (vật tư tại chỗ, lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ), UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai theo phương án được duyệt; tập huấn, diễn tập công tác hộ đê. Tổ chức thường trực, tuần tra, canh gác theo quy định; phát hiện, báo cáo và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu những sự cố, hư hỏng của đê, kè, cống. Tiếp tục rà soát, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các vị trí xung yếu mới (nếu có); tổ chức lập, phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm xung yếu của địa phương và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở NN và PTNT tổng hợp) để gửi Bộ NN và PTNT phối hợp chỉ đạo./.

Thanh Thúy

,
,
.
,
,
,
,