Phương án nhập cảnh và cách ly y tế cho 23 người nước ngoài vào làm việc tại doanh nghiệp
Cập nhật lúc07:38, Thứ Ba, 25/08/2020 (GMT+7)

Ngày 24-8-2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 97/UBND-VP12 gửi các sở, ngành liên quan, Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh (Vụ Bản) và UBND huyện Vụ Bản để chỉ đạo việc người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh.

UBND tỉnh đồng ý với phương án nhập cảnh và cách ly 25 người nước ngoài nhập cảnh để làm việc tại 3 công ty trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh cử cán bộ, nhân viên đi cùng để hướng dẫn, giám sát các công ty vận chuyển người nước ngoài nhập cảnh từ cửa khẩu về địa điểm cách ly tại tỉnh, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hỗ trợ đoàn liên hệ với cơ quan xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Đối với việc thực hiện cách ly tại khách sạn Hồi An, Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi An phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc cách ly người nước ngoài theo quy định và nhiệm vụ được giao.

Các công ty có người nước ngoài nhập cảnh về làm việc gồm: Công ty TNHH xuất nhập khẩu XIN YUAN chi nhánh Nam Định, Chi nhánh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hồng Phi-MGTEC tại Nam Định, Liên danh CGGC-CGGC International Thầu chính gói thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng cho Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 tại Hải Hậu, có trách nhiệm chuẩn bị phương tiện, bố trí người phiên dịch và các điều kiện cần thiết, chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu về địa điểm cách ly tại tỉnh; hướng dẫn người nước ngoài tuân thủ nghiêm các quy định về thực hiện cách ly và phương án cách ly theo sự sắp xếp của cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm chi trả chi phí cách ly và các chi phí phát sinh có liên quan theo quy định./.

Minh Tân

,
,
.
,
,
,
,