Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Cập nhật lúc19:14, Thứ Năm, 27/08/2020 (GMT+7)

Ngày 27-8-2020, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 145/TB-UBND thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nội dung Thông báo như sau:

Ngày 27-8-2020, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tổ chức cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo: Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh; Bộ đội Biên phòng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân, nhất là ngành Y tế, quân đội, công an đã thực hiện quyết liệt, bài bản, kịp thời các giải pháp về phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh và đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các bộ, ngành Trung ương. Đến nay tỉnh ta chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. 

2. Tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Để tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo đạt kết quả tối ưu cả 2 nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

2.1. Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19; các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24-8-2020 của Văn phòng Chính phủ; Văn bản số 359/UBND-VP7 ngày 21-8-2020 của UBND tỉnh. Đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, coi thường dịch bệnh, nhất là trong hệ thống các cơ sở y tế.

2.2. Về phòng, chống dịch: Tiếp tục chung sống, chiến đấu tnrờng kỳ với dịch bệnh. Phòng, chống dịch với tinh thần, giải pháp kiên quyết hơn, kịp thời hơn, không để xảy ra việc chậm phát hiện các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng (nếu có). Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện thành phố trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả phòng, chống dịch trên địa bàn, trong phạm vi quản lý.

2.3. Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo duy trì hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân trong điều kiện bình thường mới ở mức cần thiết, không để đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh, gây tâm lý lo lắng, bất ổn cho người dân.

2.4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, cơ sở y tế thực hiện các quy định về chi phí cách ly, chi phí điều trị COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7038/VPCP-KTTH ngày 24-8-2020 và các quy định pháp luật hiện hành.

2.5. Sở Y tế chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y tế; đảm bảo tất cả các cơ sở y tế phải có quy trình chặt chẽ, tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, phân luồng, phân tuyến phù hợp, thuận tiện.

2.6. Về việc hỗ trợ công dân đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng trở về địa phương

- UBND tỉnh đồng ý chủ trương tổ chức đón công dân Nam Định từ thành phố Đà Nẵng trở về địa phương. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo đúng các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

- Phân công đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh chỉ đạo cụ thể.

2.7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh...

Xây dựng phương án, chuẩn bị các điều kiện về phòng, chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn tại các sự kiện lớn của tỉnh, như: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nam Định lần thứ V, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX...

Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung tại Thông báo này./. 

 
,
,
.
,
,
,
,