Góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025)
Đồng bào Công giáo luôn đồng hành với sự phát triển của tỉnh
Cập nhật lúc20:56, Thứ Tư, 26/08/2020 (GMT+7)

Qua nghiên cứu, tôi đồng tình cao với nội dung Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) vừa được đưa ra lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Bản thân tôi nhận thấy, trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương đã luôn quan tâm và triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, chăm lo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân (trong đó có đồng bào Công giáo) về nhà ở, đất sản xuất; bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với lao động nông thôn… Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào Công giáo giảm đáng kể. Là Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, tôi bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với hoạt động tôn giáo nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng. Tôi xin tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XX một số nội dung sau: Ở mục 5: Công tác Dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; đề nghị nên sắp xếp lại thứ tự các tổ chức trong dự thảo cho hợp lý hơn vì khi nêu các giai tầng xã hội có hai ý nghĩa: Đó là quan điểm của Đảng và vai trò của từng giai tầng với xã hội. Đề nghị nên sắp xếp là: MTTQ, các cấp Công đoàn, Hội Nông dân, đội ngũ trí thức, đội ngũ doanh nhân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi. Vì sau Đại hội văn kiện trở thành chính thức, các tổ chức còn trích dẫn sử dụng trong các báo cáo quan trọng của đơn vị mình. Đề nghị bổ sung vào Dự thảo Báo cáo Chính trị một ý khẳng định nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã tập trung củng cố và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự đồng thuận giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong phần “Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025” cần nhấn mạnh thêm: Quan tâm hiệu quả công tác Mặt trận như là một nhân tố đoàn kết, thống nhất ý chí và nguyện vọng toàn dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước./.

Linh mục Hoàng Văn Tuấn
Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh

,
,
.
,
,
,
,