Điện chúc mừng
Cập nhật lúc08:10, Thứ Ba, 04/08/2020 (GMT+7)

Nhân dịp đồng chí Khăm-phăn Phởi-nha-vông, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào được Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh U-đôm-xay tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy U-đôm-xay khóa IX (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Ðịnh đã gửi Ðiện chúc mừng. Nội dung Ðiện chúc mừng như sau:

Nhân dịp đồng chí được Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh U-đôm-xay tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy U-đôm-xay khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Trước hết thay mặt Ðảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Nam Ðịnh, tôi xin được gửi tới đồng chí những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tôi được biết rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của đồng chí; Ðảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh U-đôm-xay đã giành được những thành tựu to lớn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bước sang nhiệm kỳ mới, tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của đồng chí; Ðảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các bộ tộc tỉnh U-đôm-xay sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh U-đôm-xay ngày càng phồn vinh, nhân dân các bộ tộc tỉnh U-đôm-xay ngày càng giàu có và hạnh phúc. Tôi cũng mong rằng, trong thời gian tới mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Ðịnh với Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh U-đôm-xay sẽ ngày càng phát triển, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hợp tác gắn bó giữa 2 Ðảng và nhân dân 2 nước Việt Nam - Lào.

Một lần nữa, xin gửi tới đồng chí lời chúc mừng và lời chào đoàn kết, hữu nghị./.

,
,
.
,
,
,
,