Đào tạo cập nhật, nâng cao nhận thức về ISO hành chính công cho các cơ quan hành chính trong tỉnh
Cập nhật lúc20:55, Thứ Tư, 26/08/2020 (GMT+7)

Trong 2 ngày 25 và 26-8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH và CN) đã tổ chức khóa đào tạo cập nhật, nâng cao nhận thức về ISO hành chính công cho 120 học viên là cán bộ phụ trách ISO của các sở, ban, ngành; các chi cục trực thuộc và UBND các huyện, thành phố.

Khóa đào tạo được chia thành 2 lớp học: Lớp thứ nhất cập nhật, nâng cao nhận thức ISO hành chính công với các nội dung: tổng quan về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; hướng dẫn cách thức và nguyên tắc xây dựng, sửa đổi, bổ sung cập nhật hệ thống tài liệu; hướng dẫn đánh giá nội bộ, các kỹ năng xây dựng, tổ chức, lập kế hoạch, thực hiện, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý. Lớp thứ 2 đào tạo về nghiệp vụ thư ký ISO hành chính công với các nội dung: vai trò của thư ký ISO; củng cố kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; hướng dẫn việc xây dựng chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng; các công cụ chung trong hệ thống quản lý chất lượng và các kỹ thuật hỗ trợ. Khóa đào tạo có ý nghĩa quan trọng giúp các học viên nâng cao nhận thức, kỹ năng và nắm vững hơn kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 để áp dụng vào công việc hàng ngày của cơ quan, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, hiện đại hóa và cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công trong các cơ quan Nhà nước./.

Ngọc Ánh

,
,
.
,
,
,
,