Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2020-2025)
Cập nhật lúc18:36, Thứ Năm, 06/08/2020 (GMT+7)

Trong các ngày từ 5 đến 7-8, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố. 

Tham dự Đại hội có 289 đại biểu đại diện cho gần 9.000 đảng viên của 159 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.   Ảnh: viết dư
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tặng Đại hội lẵng hoa tươi thắm.
Ảnh:
Viết Dư

Ðảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được hợp nhất trên cơ sở Ðảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định số 1415-QÐ/TU ngày 24-4-2020 của BCH Ðảng bộ tỉnh. 5 năm qua cả 2 Đảng bộ đều chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Khối các cơ quan tỉnh đã có 100% cán bộ diện quản lý của cấp ủy các cấp đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị theo quy định; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm trong cả nhiệm kỳ là 97,5%, trong đó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 23,9%; trong nhiệm kỳ kết nạp 1.148 đảng viên mới, trong đó có 267 sinh viên (chiếm 23,26%). Hàng năm trên 75% số doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối đảm bảo sản xuất, kinh doanh có lãi; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 6-7%; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm là 85% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 92% trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp 935 đảng viên. Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; tích cực nâng cao chất lượng tham mưu chỉ đạo, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, cải cách thủ tục hành chính; tham gia, phối hợp kịp thời, có hiệu quả với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, cải thiện đời sống người lao động, phát triển doanh nghiệp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối tiếp tục được đổi mới, vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được khẳng định và nâng cao; ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương chuyển biến theo hướng tích cực. Công tác chính trị tư tưởng được quan tâm đổi mới về hình thức, phương pháp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đi vào nề nếp, chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường, phòng ngừa, xử lý kịp thời các sai phạm của tổ chức đảng, đảng viên, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở đảng và giữ vững sự ổn định của cơ quan, doanh nghiệp. Công tác nội chính, quốc phòng, an ninh được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vai trò của các đoàn thể được phát huy, động viên được đoàn viên, hội viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát triển cơ quan, doanh nghiệp bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với cán bộ, công nhân viên, người lao động và nghĩa vụ với Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các chỉ tiêu phấn đấu trong 5 năm tới là:  Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt  85%; tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 90%. Phát triển từ 7 tổ chức cơ sở đảng trở lên trong doanh nghiệp tư nhân. Kết nạp 1.500 đảng viên mới trở lên. Tỷ lệ tổ chức đoàn thể vững mạnh đạt 85% trở lên. Doanh thu bình quân của các doanh nghiệp tăng từ 12%-14% trở lên. Thu nhập bình quân của người lao động trong doanh nghiệp tăng từ 7% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Hồng Phong biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Khối Các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp: Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương. Tăng cường phòng chống tham nhũng và phòng chống 27 biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, tự phê bình và phê bình. Chăm lo công tác phát triển đảng viên mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở trực thuộc làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác cải cách hành chính, xúc tiến, thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ nhưng vẫn phải chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung để tham mưu toàn diện các lĩnh vực: Xây dựng chỉnh đốn Đảng và công tác đoàn thể; Nội chính tư pháp; Phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp; Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng ở một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế, yếu kém, nhất là những nơi có dấu hiệu vi phạm, mất đoàn kết nội bộ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp thấy được vai trò, nhiệm vụ của mình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy phải chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, phát sinh. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo; Sự đồng thuận trong nội bộ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên “Sáng” về phẩm chất, đạo đức; “Giỏi” về chuyên môn; Có tinh thần, thái độ làm việc trách nhiệm; Nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm việc hiệu quả thực chất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy Đảng, nhất là khi có dấu hiệu vi phạm, mất đoàn kết nội bộ. Nâng cao tính chủ động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc trong công tác kiểm tra, giám sát; Phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Kiểm tra với các tổ chức Đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật đảng viên bảo đảm kịp thời, nghiêm minh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và các phong trào thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, gắn với thực hiện văn hóa nơi công sở. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Chủ động, tích cực phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tình hình diễn biến phức tạp hiện nay của dịch COVID-19./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,