Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020
Cập nhật lúc19:41, Thứ Tư, 22/07/2020 (GMT+7)

Chiều 22-7, BCH Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao Bằng khen của Ban TVTU cho các đơn vị tiêu biểu.
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh trao Bằng khen của Ban TVTU cho các đơn vị tiêu biểu.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy trình bày nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh hiện có 15 đảng bộ trực thuộc, 925 tổ chức cơ sở đảng, 5.587 chi bộ cơ sở, 110.736 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, quyết liệt, toàn diện hơn, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của cấp ủy và UBKT các cấp được xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định. Nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; đã chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, giải quyết bảo đảm đúng quy định. Thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, trình tự theo quy định. Trong đó, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 4.570 lượt tổ chức đảng, 4.577 đảng viên (tăng 9,04% tổ chức, giảm 46,52% đảng viên so với nhiệm kỳ trước); kết luận 17 tổ chức đảng, 49 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; 8 tổ chức đảng, 32 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên được cấp ủy các cấp chú trọng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Về giám sát chuyên đề, trong nhiệm kỳ cấp ủy các cấp đã giám sát 3.990 lượt tổ chức đảng, 3.911 đảng viên (tăng 33% tổ chức, giảm 41% đảng viên so với nhiệm kỳ trước). Về thi hành kỷ luật trong Đảng, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng (giảm 53% tổ chức so với nhiệm kỳ trước); thi hành kỷ luật 2.218 đảng viên (tăng 24% so với nhiệm kỳ trước). Nội dung vi phạm của đảng viên tập trung vào việc không chấp hàng chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình chiếm 62%; những điều đảng viên không được làm 12%; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý lãnh đạo 5%; quản lý, sử dụng đất đai 6%; phẩm chất, đạo đức, lối sống 3%; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ 2%... Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, trong nhiệm kỳ, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã thường xuyên quan tâm, tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Công tác tuyên truyền được tăng cường, kịp thời thông tin các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm, chỉ đạo công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của UBKT các cấp bảo đảm về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng...

Nhiệm kỳ 2020-2025, hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng tiếp tục được triển khai theo hướng phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Ghi nhận những kết quả công tác đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban TVTU đã quyết định tặng Bằng khen cho 5 tổ chức Đảng tiêu biểu đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng là: BCH Đảng bộ thành phố Nam Định, BCH Đảng bộ huyện Trực Ninh, BCH Đảng bộ Công an tỉnh, BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh và UBKT Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật, trong đó có sự đóng góp to lớn, quan trọng của ngành Kiểm tra Đảng trong toàn tỉnh. Để công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới, UBKT các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Kiểm tra Đảng: “Không có kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo”; “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”. Cấp ủy, UBKT các cấp cần tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Trước mắt, cần tập trung kiểm tra, giám sát phục vụ tốt công tác nhân sự của các Đại hội Đảng bộ cấp huyện còn lại; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tin, ảnh: Xuân Thu

,
,
.
,
,
,
,