Toàn tỉnh có trên 15 nghìn công trình biogas
Cập nhật lúc18:48, Thứ Hai, 20/07/2020 (GMT+7)

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng, lắp đặt được trên 15 nghìn công trình biogas. Trong đó, Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp (LCASP) tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được hơn 5.000 công trình khí sinh học; xây dựng hơn 40 mô hình quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi chống quá tải hầm khí sinh học; 76 mô hình chăn nuôi lợn tiết kiệm nước; 7 mô hình sử dụng máy tách phân, sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi.

Thời gian tới, Sở NN và PTNT tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về cách vận hành, sử dụng công trình biogas cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm ở các địa phương; phân công cán bộ tham gia đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng, lắp đặt các công trình khí sinh học để đảm bảo yêu cầu chất lượng khi xây dựng tại các địa phương; chủ động tập huấn về quản lý chất thải chăn nuôi an toàn... Chỉ đạo Ban quản lý Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát, chọn lựa những hộ đăng ký sớm, có chuồng trại chăn nuôi nằm trong khu dân cư nhằm ưu tiên giải quyết ô nhiễm môi trường nước, không khí tại địa bàn. Tiếp tục tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng, lắp đặt và quản lý công trình khí sinh học cho các hộ chăn nuôi, cán bộ cơ sở nhằm nâng cao ý thức, nhận thức về việc quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi và những lợi ích khi tham gia dự án; xây dựng mô hình tổ hợp tác thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, chất thải hầm khí sinh học để chế biến phân hữu cơ, các mô hình: chăn nuôi tiết kiệm nước, máy tách phân di động, máy phát điện sử dụng khí gas...; thực hiện phân tích đánh giá môi trường nước thải chăn nuôi bằng các trang thiết bị do dự án cung cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và bảo vệ môi trường nông thôn./.

Văn Đại

 

,
,
.
,
,
,
,